Odwrotne obciążenie (Faktura VAT)

Aby wystawić fakturę VAT „odwrotne obciążenie” należy podczas edycji wybrać „Dopisek” i stawkę VAT „-” (minus, kreska) jak na obrazku.
 Odwrotne obciążenie
Jeżeli nie mamy stawki VAT „-” to należy ją dodać, ale koniecznie przed wystawieniem faktury w „Ustawienia -> Ogólne”. Nazwę i procent nowej stawki VAT należy wpisać jako „-” (kreski).