Problem z importem (aktualizacją), nie przyjmuje hasła

Podczas importu danych (np. odtwarzania bazy po aktualizacji) program po wskazaniu pliku z danymi do importu może zacząć nas przepytywać z loginu i hasła.
Jako login zawsze używamy przy imporcie: admin.
Jeżeli dla konta admina nie zmienialiśmy hasła, miejsce na hasło pozostawiamy puste (lub wpisujemy nasze hasło dla konta admin). Aby uniknąć wielokrotnego pytania o hasło (nawet 14 razy) proszę zaznaczyć opcję Dodaj to hasło do mojego pęku kluczy.
Zrzut ekranu 2013-01-4 o 13.41.22