Program się nie zamyka, „Wyjdź z Faqt” nieaktywna

Jeżeli nie można wyjść z programu (nie reaguje na czerwoną kropkę, a opcja „Wyjdź…” jest nieaktywna, to najprawdopodobniej jakiś skrypt nie zakończył pracy (np. przy uruchamianiu nie było wyczekane, aż Faqt przejdzie do listy dokumentów).
W takiej sytuacji nie należy wymuszać zamknięcia, bo może to doprowadzić do uszkodzenia pliku, tylko użyć „zamknij okno” czyli Cmd-W (W)

Zrzut ekranu 2015-10-15 o 12.33.44