Format daty, data jest po „amerykańsku” (MM/DD/RRRR)

Program Faqt pobiera format daty z ustawień systemowych. Czyli jeżeli w dokumentach format daty wyświetla się niepoprawnie (np. „po amerykańsku z miesiącem na początku) to należy wejść w Preferencje Systemowe (System preferences), następnie wybrać Język i tekst (Language & Text), Formaty (Formats) i tam wybrać Region: polski lub dla nas odpowiedni.