Jak zapisać fakturę do PDF lub wysłać mailem

Aby zapisać fakturę w pliku (pdf) lub wysłać ją mailem należy wybrać drukowanie, czyli iokonka z drukarką lub Cmd-P (⌘P). Następnie w oknie wybieramy Inne.

Drukowanie, wybór drukarki, zapis do pliku
Dalej w menu PDF (na dole po lewej okna dialogowego) „Zachowaj jako PDF” lub „Wyślij PDF”

Drukowanie, zapis do pdf, wysłanie mailem