Reklama

Nowości w wersji 1.13 programu Faqt


 
W tej wersji wprowadzono możliwość wyboru czy wydruk faktury ma mieć napis „ORYGINAŁ/KOPIA” czy osobno „ORYGINAŁ” i osobno „KOPIA”.
Wprowadzono możliwość wydruku duplikatu faktury (dokumentu).


Nowości w wersji 1.12 programu Faqt


Dodano nowe rodzaje dokumentów:
KP (potwierdzenie wpłaty) - samodzielny i wystawiany do innego dokumentu (faktury).
KW (potwierdzenie wypłaty z kasy) - samodzielny.
Aby wystawić KP do istniejącego dokumentu wybieramy ten dokument (na widoku formularza lub listy) i klikamy w ikonkę „narzędzia faktur” (zębatka). Pokaże się okno z wyborem akcji (kopiowanie ze zmianą numeracji i tworzenie KP).
Wybieram numerację KP w jakiej ma być utworzony dokument i klikamy w zieloną ikonkę z nazwą wybranego KP.
Nowe dokumenty KP i KW tworzy się tak jak faktury. Podajemy nazwę (za co) i cenę brutto.
Dotychczasowi użytkownicy aby korzystać z KP i KW muszą w zakładce Ustawienia -> Serie numeracji dodać nowe numeracje typu „Kasa przyjmie” i „Kasa wypłaci”.


Nowości w wersji 1.10 programu FaqtNowy rodzaj dokumentu (dowód sprzedaży - paragon). Dokument nie zawiera informacji o nabywcy.Wybór kierunku obliczeń - brutto/netto
Możliwość wyboru nadrzędnej ceny (brutto lub netto) według której obliczane są kwoty. Faktury są liczone od cen netto lub brutto i tak zaokrąglane.
Skończą się problemy z kwotami brutto np. 200 zł, które liczone od cen netto zawsze wychodzą 199,99 lub 200.01. Funkcja przydatna dla faktur wystawianych do paragonów fiskalnych (liczonych wg cen brutto) lub dla prowadzących często sprzedaż gotówkową

Podawanie cen w wierszu pozycji
Podczas edycji faktury ceny podajemy bezpośrednio w pozycji (zależnie od ustawienia kierunku obliczeń podajemy ceny brutto lub netto). Ceny „podrzędne” np. netto przy kierunku obliczeń „z brutto” są ignorowane (wpisywane wartości są „przykrywane” wartością obliczoną z ceny nadrzędnej). Kierunek obliczeń można zmieniać podczas edycji faktury.

Obliczanie cen brutto/netto i upustów w karcie produktu/usługi

Nowy sposób określania cen w produktach i usługach (liczony z brutto lub netto) i nowy sposób przeliczania upustów od cen detalicznych.Automatyczne uzupełnianie kwot zaplaconych
Dodano funkcję uzupełniania zapłaconej kwoty (przy edycji faktury oraz na liście faktur) jednym kliknięciem w „zielony haczyk”.
Kliknięcie podczas edycji faktury powoduje uzupełnienie pola „Zapłacono”, kliknięcie na liście faktur powoduje uzupełnienie pola „Kwota wpłacona po sprzedaży”

Nowe dodatkowe (do wyboru) wzóry wydruku faktur: brutto/netto (więcej miejsca na opis produktu/usługi, zależnie od kierunku obliczeń podaje ceny pozycji netto lub brutto), wzór z logiem na dole, wzór z logiem po lewej, ale bez informacji teleadresowych oraz wzór faktury dwujęzycznej (polsko-angielskiej).Dopasowujące się rozmiarem zależnie od potrzeb miejsce na opis produktu/usługi na wydruku faktury.


Zachęcamy do pobrania programu i przetestowania. Dla dotychczasowych użytkowników upgrade jest darmowy.