Reklama

Co dodano w wersji 1.6 programu Faqt

 
Wystawianie Faktur korygujących.
Funkcja wystawiania „korekt” do faktur VAT umieszczona jest w „Narzędziach faktur” (ikonka z zębatką). Aby skorzystać z nowej funkcji należy dodać numerację (Ustawienia, zakładka Seria Numeracji) i wybrać dla niej Typ: Faktura korygująca.


Funkcje dodane w wersji 1.5 programu Faqt

Zarządzanie użytkownikami i przywileje dostępu.
Teraz w programie Faqt możesz dodawać użytkowników i decydować jakie funkcje będą pełnić (administratorzy z pełnymi przywilejami, użytkownicy z dostępem lub brakiem dostępu do różnych funkcji programu i dokumentów). Można ograniczyć dostęp np. tylko do wybranych serii numeracji, zabronić zmian danych firmy, pozwalać tylko na edycję dokumentów stworzonych przez danego użytkownika itp.Dodano funkcję sprawdzania pisowni za pomocą wbudowanego słownika ortograficznego.
Dodano funkcję automatycznego uzupełniania nazw produktów/usług przy edycji faktury, na podstawie poprzednio wprowadzonych nazw (przy dodawaniu pozycji ręcznie, a nie z kart produktów).Dodano funkcję wyświetlającą listę nazwisk do wyboru, osób upoważnionych do odbioru faktury na podstawie osób/kontaktów z karty kontrahenta.Możliwość powiększania okna. Teraz możemy zwiększając rozmiar okna programu powiększyć niektóre pola. Zawartość okien dostosowuje swój rozmiar do wielkości okna.Dodatkowa „alternatywna” nazwa firmy (sprzedawcy). Możemy stosować zależnie od potrzeb np. pełną lub skróconą nazwę. Wyboru dokonujemy w ustawieniach serii numeracji.


Lepsza sygnalizacja błędnych i brakujących danych (pola, które należy wypełnić, błędy w nr. NIP, nr. konta, adresie e-mail). Inteligentne podpowiedzi.


Ulepszono funkcje wydruku. Wydruk możemy skierować na drukarkę, do programu Mail w postaci pdf lub możemy wybrać rodzaj wydruku (drukarka, „zapisz jako PDF”, „Podgląd” itp.) osobno dla oryginału i kopii. Dodatkowo możemy włączyć (w ustawieniach ogólnych) opcję wysyłania wydruku na ostatnio użytą drukarkę bez dodatkowego pytania.


Dodano przycisk do wysyłania maili (uruchamia domyślny program pocztowy i tworzy nowego pustego maila ze wskazanym adresem).


Ulepszona funkcja importu danych z kopii. Teraz możesz wybrać jakie dane chcesz zaimportować (np. tylko faktury, karty kontrahentów, produktów, użytkowników itp.)


Nowości w wersji 1.13 programu Faqt

W tej wersji wprowadzono możliwość wyboru czy wydruk faktury ma mieć napis „ORYGINAŁ/KOPIA” czy osobno „ORYGINAŁ” i osobno „KOPIA”.
Wprowadzono możliwość wydruku duplikatu faktury (dokumentu).


Nowości w wersji 1.12 programu Faqt

Dodano nowe rodzaje dokumentów:
KP (potwierdzenie wpłaty) - samodzielny i wystawiany do innego dokumentu (faktury).
KW (potwierdzenie wypłaty z kasy) - samodzielny.
Aby wystawić KP do istniejącego dokumentu wybieramy ten dokument (na widoku formularza lub listy) i klikamy w ikonkę „narzędzia faktur” (zębatka). Pokaże się okno z wyborem akcji (kopiowanie ze zmianą numeracji i tworzenie KP).
Wybieram numerację KP w jakiej ma być utworzony dokument i klikamy w zieloną ikonkę z nazwą wybranego KP.
Nowe dokumenty KP i KW tworzy się tak jak faktury. Podajemy nazwę (za co) i cenę brutto.
Dotychczasowi użytkownicy aby korzystać z KP i KW muszą w zakładce Ustawienia -> Serie numeracji dodać nowe numeracje typu „Kasa przyjmie” i „Kasa wypłaci”.


Nowości w wersji 1.10 programu Faqt

Nowy
rodzaj dokumentu (dowód sprzedaży - paragon). Dokument nie zawiera informacji o nabywcy.

Wybór kierunku obliczeń - brutto/netto
Możliwość wyboru nadrzędnej ceny (brutto lub netto) według której obliczane są kwoty. Faktury są liczone od cen netto lub brutto i tak zaokrąglane.
Skończą się problemy z kwotami brutto np. 200 zł, które liczone od cen netto zawsze wychodzą 199,99 lub 200.01. Funkcja przydatna dla faktur wystawianych do paragonów fiskalnych (liczonych wg cen brutto) lub dla prowadzących często sprzedaż gotówkową


Podawanie cen w wierszu pozycji
Podczas edycji faktury ceny podajemy bezpośrednio w pozycji (zależnie od ustawienia kierunku obliczeń podajemy ceny brutto lub netto). Ceny „podrzędne” np. netto przy kierunku obliczeń „z brutto” są ignorowane (wpisywane wartości są „przykrywane” wartością obliczoną z ceny nadrzędnej). Kierunek obliczeń można zmieniać podczas edycji faktury.


Obliczanie cen brutto/netto i upustów w karcie produktu/usługi

Nowy sposób określania cen w produktach i usługach (liczony z brutto lub netto) i nowy sposób przeliczania upustów od cen detalicznych.
Automatyczne uzupełnianie kwot zaplaconych
Dodano funkcję uzupełniania zapłaconej kwoty (przy edycji faktury oraz na liście faktur) jednym kliknięciem w „zielony haczyk”.
Kliknięcie podczas edycji faktury powoduje uzupełnienie pola „Zapłacono”, kliknięcie na liście faktur powoduje uzupełnienie pola „Kwota wpłacona po sprzedaży”


Nowe dodatkowe (do wyboru) wzóry wydruku faktur: brutto/netto (więcej miejsca na opis produktu/usługi, zależnie od kierunku obliczeń podaje ceny pozycji netto lub brutto), wzór z logiem na dole, wzór z logiem po lewej, ale bez informacji teleadresowych oraz wzór faktury dwujęzycznej (polsko-angielskiej).


Dopasowujące się rozmiarem zależnie od potrzeb miejsce na opis produktu/usługi na wydruku faktury.Zachęcamy do pobrania programu i przetestowania. Dla dotychczasowych użytkowników upgrade jest darmowy.