Pierwsza część podęcznika (instrukcji)

Na stronie „Jak zacząć” można przeczytać pierwszą część instrukcji (przewodnika) do programu.
Kolejne rozdziały będziemy dodawać „sukcesywnie” ;)