Wersja finalna Faqt

Już jest dostępna wersja finalna (zdążyliśmy z jej publikacją w ostatnich minutach września ;)

Licencję (klucz aktywujący powiązany z numerem NIP) można zakupić w cenie 99 zł z VAT.