Ważne: Data sprzedaży, Faktura (VAT) i inne kwiatki

Ponieważ pojawiły się wątpliwości co do napisów „Data sprzedaży” i „Faktura VAT” małe wyjaśnienie:

Nowa ustawa i rozporządzenie wprowadzają możliwość opisywania faktur tylko jednym wyrazem „Faktura”, ale jest to dodatkowa forma do nadal obowiązującego oznaczenia „Faktura VAT”.

Ustawa i rozporządzenie wskazuje jakie dane ma zawierać faktura, ale nie podaje jej wzoru, czyli „Data sprzedaży” nadal jest zwrotem poprawnym jeżeli podana przy nim data odnosi się do faktycznej daty dokonania (zakończenia) dostawy lub wykonania usługi.

Zobacz też:
Zmiany w zakresie fakturowania (broszura MF
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura+fakturowanie_21+grudnia_ost.pdf)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1428)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1528/1)