Opis pól bazy kontrahentów

KontrID_k1 - nie modyfikować
KontrNazwa - nazwa kontrahenta
KontrIdent - identyfikator kontrahenta (w fakturach nie używany)
KontrAdres - adres (ulica, nr domu, mieszkania)
KontrAdresKod - kod pocztowy
KontrAdresMiasto - miasto
KontrNip - NIP (VAT ID)
KontrNipPrefUE - prefiks VAT Id. EU
KontrAdresKraj - kraj kontrahenta
KontrPoziomCen - poziom cen (Dopuszczalne wartości: Detaliczne, Partner A, Partner B)
KontrRodzajPlatosci - rodzaj płatności (Dopuszczalne wartości: Gotówka, Przelew, Pobranie, Kompensata)
KontrTel1 - numer telefonu
KontrFaks - faks
KontrEmail - email
KontrUwagi - uwagi
KontrKontoNr - numer konta bankowego kontrahenta
KontrKontoBank - nazwa banku
KontrFirma - rodzaj kontrahenta (Dopuszczalne wartości: Firma, Prywatny)

Opis pól bazy produktów

ProdID_k1 - nie modyfikować
ProdIndex - indeks (skrócona nazwa)
ProdEAN - kod EAN (kreskowy)
ProdGrupa - grupa towarów (nazwy grup oddzielone przecinkami)
ProdNazwa - Nazwa produktu (usługi)
ProdOpis - opis produktu (nie drukowany na fakturze)
ProdCenaDet - cena detaliczna (netto)
ProdCenaParA - cena hurtowa niższa (netto)
ProdCenaParB - cena hurtowa wyższa (netto)
ProdPKWiU - oznaczenie PKWiU produktu
ProdJM - jednostka miary

Akceptowane formaty danych:
Pliki FileMakera
Pliki tekstowe rozdzielone tabulacją
Pliki tekstowe rozdzielone przecinkami
Pliki SYLK
Pliki DIF
Pliki WKS
Pliki BASIC
Pliki Exela
Pliki dBase