Zła wartość VAT na fakturze

Program nie mnoży wartości VAT przez ilość towaru.
Dziś do wieczora będzie nowa wersja poprawiająca ten błąd.