Ograniczenia kwot

Program błędnie wyświetla kwoty powyżej 99 999 zł (również słownie złotych).

Pracujemy nad problemem