Wersja finalna FAQT 1.00

Poprzednie opisy błędów dotyczyły wersji Beta.

Od 1 października 2008 będziemy opisywać ew. problemy występujące w wersji finalnej.