Złe przenoszenie wyrazów do nowego wiersza

Program źle przenosił wyrazy (były dzielone niepoprawnie).
Błąd usunięto w wersji 1.5.