Problem z wydrukiem Proformy

Przy drukowaniu proformy, jeżeli nie mamy ustawionego wzoru wydruku lub ustawiony jest „stary” może zamiast formularza wydruku pokazać się zwykły ekran edycji faktury.
W takim przypadku należy wybrać jakiś wzór wydruku inny niż „stary”. Najlepiej również ustawić go jako domyślny dla numeracji proform (Ustawienia->Numeracje: Wzór FV).

Dziwny tekst w stopce na wydruku dokumentu

W ostatniej wersji pomimo pozostawienia pustego miejsca na tekst info w stopce (Ustawienia->Firma) może pojawić się dziwny napis w stopce na wydrukach.

Aby się go pozbyć należy w Ustawienia->Ogólne przełączyć „tam i z powrotem” opcję: Czy drukować info o programie...

Błąd został naprawiony w wersji 1.63.

Problem z zamknięciem programu

Czasem może się zdarzyć, że w programie jest nieaktywna funkcja „Zakończ Faqt” (Jabłko-Command+Q), w takich sytuacjach należy użyć kombinacji „Zamknij okno” czyli Jabłko-Command + W.

Błąd w numeracji przy usuwaniu dokumentów

W wyjątkowych sytuacjach może dość do nadania tego samego numeru dwóm dokumentom.

Dzieje się to w sytuacji gdy usuwamy przedostatni dokument w danej numeracji, a potem usuwamy ostatni.

Przy wystawianiu nowego dokumentu w tej numeracji dostajemy ostrzeżenie, że „Są niezamknięte dokumenty lub wolne numery...”, jeżeli zignorujemy to ostrzeżenie powstanie dokument z numerem „przedostatniego” dokumentu. Przy kolejnym wystawieniu dokumentu dostajemy ponownie ostrzeżenie o „wolnych numerach”. Należy w takiej sytuacji wybrać „Pokaż” i usunąć ten dokument. W przeciwnym wypadku (jeżeli go wykorzystamy), powstanie dokument o takim samym numerze.

Problem został rozwiązany w wersji 1.54.

Złe przenoszenie wyrazów do nowego wiersza

Program źle przenosił wyrazy (były dzielone niepoprawnie).
Błąd usunięto w wersji 1.5.

Błąd przy duplikowaniu faktur

W wersji 1.04 i wcześniejszych występował błąd podczas duplikowania faktur polegający na zamianie ilości towarów na 1 i jednostki miary na szt.
Błąd został poprawiony w wersji 1.05

Błąd w pozycjach faktur przy bardzo dużych ilościach.

W Faqt 1.04 poprawiono błąd w wartości brutto pozycji przy bardzo dużych ilościach tego samego produktu (szt.).
Zalecamy aktualizację oprogramowania.

Kopiowanie wartości do „Zapłacono...”

Do wersji 1.01 wkradł się mały błąd.
Przy włączonej funkcji kopiowania wartości faktury do „zapłacono”, wartość jest uzupełniana przy dowolnym rodzaju płatności (a powinno tylko przy gotówce).
Najnowsza wersja Faqt 1.02 usuwa ten błąd.

W wersji 1.01 można ominąć błąd wyłączając funkcję kopiowania wartości (Ustawienia, zakładka Ogólne, pod stawkami VAT).

Zła wartość VAT na fakturze

Program nie mnoży wartości VAT przez ilość towaru.
Dziś do wieczora będzie nowa wersja poprawiająca ten błąd.

Nie działanie "Copy/Paste" w trybie "szukaj"

W trybie „szukaj” nie działy funkcje „pobierz” i „wklej”.

Kolejna wersja (0.55) to naprawia.

Problem ze znikaniem pozycji z faktur

Jeżeli w kilku fakturach został użyty ten sam produkt z bazy towarów, to w niektórych przypadkach przy edycji jednej z faktur zawierających ten produkt pozycja mogła zniknąć z poprzedniej (kolejnej) faktury.

Rozwiązanie:
W kolejnej wersji, która powinna się pojawić dziś w nocy (11-12-06-2008) problem został rozwiązany.

Tylko jedna pozycja na wydruku...

Jeżeli zamiast kilku pozycji, na wydruku pojawia się jedna pozycja (mimo, że podgląd był OK). Sprawdź ustawienia wydruku (okienko jakie się pojawia po posłaniu fakturki do wydruku).
Powinno być ustawione:
„Drukuj: Przeglądane rekordy”

Ustawienie:
„Bieżący rekord”
jest niepoprawne.

Program nie zapisuje plików pdf

Brak możliwości zapisania faktury jako pliku pdf (z porgramu).
Niestety jest to „właściwość” Runtime FileMakera w wersji 8.5x i nie potrafimy sobie z tym poradzić na razie.

Pod Mac OS 10.4 można zapisać fakturę jako pdf z panelu drukowania.

Ograniczenia kwot

Program błędnie wyświetla kwoty powyżej 99 999 zł (również słownie złotych).

Pracujemy nad problemem

Jednostki miar

Jednostki miar można dodawać i zmieniać w „Ustawienia - ogólne” ale jakoś nie można usuwać zbędnych.
Już to poprawiamy...

Brak możliwości dodania loga

W tej chwili nie ma możliwości dodania wlasnego loga do faktury.
Już to poprawiamy...