Faqt 1.65

Faqt współpracuje z iCal.
Od tej wersji Faqt może dodawać przypomnienia o upływaniu terminów płatności faktur do kalendarza iCal.
Przypomnienia mogą być generowane ręcznie lub automatycznie (przy zapisie dokumentu). Parametry przypomnień (czy dodawać jako zdarzenie całodniowe, czy o określonych godzinach, z alarmem lub bez) zmienia się w Ustawienia -> Ogólne. Opcję automatycznego dodawania przypomnień możesz włączyć w Numeracjach, dla każdej z numeracji dokumentów osobno. Po zapłacie przypomnienie jest osuwane z iCala.
Po kliknięciu w link znajdujący się w przypomnieniu iCal (URL faqt://NazwaINumerDokumentu) uruchamiany jest Faqt (lub aktywowany) i wyszukiwany wskazany dokument. Działanie tej funkcji wymaga obecności na dysku programu Pomagier Faqta (programik jest dołączony do obecnej wersji Faqta). Ten sam sposób na uruchomienie Faqta i wyszukanie dokumentu może być użyty w przeglądarce lub innym programie obsługującym URL. Należy podać link np.: faqt://Faktura VAT 11/NET/11/2009/KS.
Funkcja dostępna jest tylko w Mac OS.

Poprawiono ustawianie rodzaju płatności (ustawienie dla klienta ma wyższy priorytet niż ustawienie serii numeracji).

Poprawiono błąd pozwalający na zapisanie dokumentu niezawierającego żadnych pozycji.