Faqt 1.61

Nowe funkcje:
  • Podsumowanie dokumentów w osobnym oknie z podziałem na stawki VAT.
  • Możliwość wyłączenia podsumowania w widoku Listy Dokumentów. Przydatne na wolniejszych komputerach (można zmienić w Ustawienia-Ogólne).
  • Dodatkowy przycisk na liście dokumentów, pokazujący wszystkie dokumenty.
  • Wydruk listy dokumentów zawiera tabelkę z podziałem sum na stawki VAT.
  • Na wydruku listy dok. może się znajdować kwota niezapłacona (można zmienić w Ustawienia-Ogólne).
  • Wystawianie korekty również funkcją „Nowy dokument” (zielony plus).

Poprawiono:
  • Wygląd numeru dokumentu na wydruku korekty.
  • Format daty sprzedaży jest zgodny z ustawieniami w Systemie (taki sam jak innych dat).
  • Podsumowanie na liście faktur wyświetla się tylko jak na liście znajdują się dokumenty w takiej samej walucie.