Faqt 1.52

Dodano wzór wydruku dla faktur eksportu usług (bez VAT, VAT opłacany przez nabywcę).
Dodano ilość dni płatności (poza terminem).

Zwiększono miejsce na „ilość” w niektórych wzorach faktur.