Faqt 1.70

Usprawnienia dla obsługi nowych stawek VAT.
Nowe wzory wydruku (w tym wzór dla oferty/wyceny).
Więcej miejsca na opis pozycji na wydrukach.
Możliwość ustawienia wyświetlania tylko 1 miesiąca na liście dokumentów.
Inne drobne poprawki.