Faqt 1.541

Drobne poprawki w interfejsie.

Dodano możliwość umieszczenia dnia miesiąca w numerze faktury.
Dodano możliwość wyłączenia blokowania wystawienia faktury z datą sprzedaży późniejszą niż data wystawienia (zakładka Ustawienia - Ogólne).

Wersja została przetestowana pod Mac OS X 10.6 Snow Leopard.