Faqt 1.54

Usunięto sporadycznie występujący problem z usuwaniem dokumentów.

Dodane przyciski ułatwiające nawigację:
  • „Pokaż” - w widoku listy dokumentów.
  • „Rezygnuj” - przy wystawianiu nowego dokumentu.
Inne drobne usprawnienia w interfejsie.