Faqt 1.68

Poprawiono błąd związany z niepoprawnym wyświetlaniem danych drugiego banku.

Dodano nowy wzór wydruku: „Logo na dole 2” (większy margines górny, brak informacji teleadresowych).

Inne drobne poprawki w interfejsie.