Faqt 1.63

Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą pole „Osoba upoważniona do otrzymania...” jeżeli jest wpisana jedna osoba do kontaktów w danych kontrahenta.
W przypadku większej ilości przypisanych do kontrahenta osób, wyświetlana jest ich lista do wyboru:


W polu „Info stopka” w (Ustawienia -> Firma, pod logiem) można teraz używać pogrubienia i pochylenia pisma (Menu Edycja->Styl pisma).

Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach drukowanie dziwnego tekstu w stopce dokumentów.