Faqt 1.05

Dodano możliwość wytłuszczenia (Bold) nazwy firmy i nazw kontrahentów (w menu „Edycja” jest podmenu „styl”).
Styl pisma można nadać nazwą firm i użyć w danych teleadresowych.

Zwiększono lewy margines w wydrukach faktur.

Usunięto błąd przy duplikowaniu faktur (w zduplikowanych fakturach pozycje miały zmienioną ilość na 1 i jednostkę na szt.).

Faqt 1.04

Poprawiono błąd w wartości brutto pozycji przy bardzo dużych ilościach tego samego produktu (szt.).
Poprawiono rzadko występujący błąd przy imporcie danych.

Faqt 1.03

Drobne poprawki w wyglądzie drukowanych faktur.

Faqt 1.02

Usunięto błąd związany z kopiowaniem wartości faktury do „Zapłacono” dla innych rodzajów płatności niż gotówka.

Inne drobne usprawnienia.

Faqt 1.01

Zmieniono pracę w trybie demo (teraz fakturę można wydrukować ale bez numeru NIP i ze znakami wodnymi w tle).

Zmieniono tryb wyświetlania produktów przy dodawaniu do faktury na listę.

Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą pole „zapłacono” wartością faktury jeżeli wybrano sposób płatności „gotówka” i włączono tą funkcję w Ustawienia, Ogólne. Pole „zapłacono” nie jest zmieniane jeżeli ma wartość inną niż 0. Uzupełnienie następuje podczas zapisu faktury.

W karcie produktów dodano funkcję wyliczającą ceny Par A i B na podstawie ceny detalicznej i podanego upustu.

Inne drobne usprawnienia interfejsu.

Faqt 1.00

Poprawiono błędy związane z numeracją faktur i kontrolą chronologii.

Dodano funkcje ułatwiające wyszukiwanie faktur wg podstawowych kryteriów (miesiąc, numeracja, rodzaj dokumentu, płatność, wolne numery itp.).
Dodano funkcję kontroli płatności.
Dodano możliwość wykonywania działań matematycznych w większości pól numerycznych.
„Słownie złotych” działa już do 999 miliardów i wystawiania takich faktur użytkownikom życzę ;-)
Wprowadzono usprawnienia w nawigacji po interfejsie.

Zachęcamy do pobrania programu i zapoznania się z wersją demo.

Licencję (klucz aktywacyjny) można nabyć w cenie 99 zł z VAT.

Beta v.0.62

Poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne wyszukiwane w „Towarach” i „Kontrahentach” oraz inne drobne błędy.

Beta v.0.61

Poprawiono drobne błędy w tym błąd związany z nie wyświetlaniem listy faktur po uruchomieniu programu.

Beta v.0.60

W tej wersji można już wystawiać rachunki (niewatowskie).
W numeracji (numeracjach) przeznaczonych na rachunki jak typ dokumentu należy wybrać „Rachunek”.
Przy edycji rachunku nadal pojawiają się informacje „VATowskie” ale na wydruku są tylko kwoty „netto” - wszytko wyliczane jest jak przy VAT 0%.

Dodano do formularza Produktów funkcje przeliczającą ceny netto z cen brutto oraz pole „Cena zakupu”.

Poprawiono drobne błędy związane z interfejsem i błąd występujący czasem po imporcie danych (brak możliwości dodania nowej serii numeracji).

W większości pól numerycznych (ceny, ilości itp.) można wpisywać kalkulacje (zostaną obliczone po zaakceptowaniu). Np.: „100*0,95-10” da w wyniku: „85”. W obliczeniach uwzględniana jest kolejność działań.

Beta v.0.57

Usunięto błąd w kwotach VAT na wydruku faktury przy pozycjach o ilości większej niż 1.

Dodano opcje importu danych kontrahentów i towarów (dla bardziej zaawansowanych użytkowników).
Tu znajdziesz opis pól danych i akceptowane formaty plików

Beta v.0.566

Dodano możliwość umieszczania w numerze faktury numeru miesiąca bez zerowania miesięcznego.
Aby podać numer miesiąca należy umieścić symbol: MN w nawiasach trójkątnych.
W jego miejsce pojawi się numer miesiąca z zerem początkowym, ale numeracja nie będzie zerowana co miesiąc.

Wydaje mi się to niepoprawne, ale zostało zrobione na specjalną prośbę - używać proszę po konsultacji z księgową lub US ;)

Beta v.0.565

Poprawiono druk do pdf (w poprzedniej wersji działał tylko na wybranych komputerach).

Teraz program przygotowuje pdf do wysyłki mail’em (otwiera program Mail i w nim nową wiadomość z załącznikiem w postaci pdf z fakturą).
Z programu Mail można pdf’a zapisać do dowolnych innych zastosowań.

Beta v.0.56

Dodano możliwość zapisu faktur w pliku pdf dla samodzielnej aplikacji .
Plik o nazwie „Faktura.pdf” zapisywany jest na biurku.
Uwaga! Nowy plik nadpisuje poprzedni o tej samej nazwie bez pytania.

Poprawiono wzór wydruku faktury bez loga.

Wprowadzono inne drobne usprawnienia.

Beta v.0.55

Poprawia błędy:
Znikające pozycje faktur.
Niedziałające „copy/paste” w trybie „szukaj”.
Konieczność ręcznego ustawiania wydruku aby były drukowane wszystkie pozycje.

Dodano możliwość ustawienia symbolu waluty dla faktury (na razie bez przeliczania kursów).

Beta v.0.54

Dodano możliwość podania kodu SWIFT banku (konieczne do przelewów z zagranicy).
Drobne poprawki wzoru wydruku faktury i interfejsu.

Beta v.0.53

Dodano funkcję automatycznie wklejającą do faktury odpowiednie ceny towarów (zależnie od poziomu cen wybranego kontrahenta).
Jeżeli kontrahent nie został wybrany przed dodaniem towaru, wklejana jest cena „Detaliczna”.

Dodane wklejanie rodzaju płatności zależnie od ustawień dla wybranego kontrahenta.

Program teraz sprawdza czy nie przeoczono podania rodzaju płatności na fakturze.

Beta v.0.52

Dodano możliwość definiowania numeracji faktur ze stałą ilością cyfr (z zerami początkowymi) np.: 000042/2008. Można stosować od 2 do 8 cyfr.
W przypadku gdy numer faktury ma więcej cyfr niż przewiduje definicja wyświetlany jest w całości (np. 103/2008 mimo definicji dwucyfrowej).

Usunięto problem związany z duplikowaniem faktury gdy nie ma jeszcze żadnych faktur w bazie.

Beta v.0.51

Poprawono:
Pewnie problemy z interfejsem (nie mieszczące się teksty opisów).
Umożliwiono kasowanie zbędnych jednostek miar.
Naprawono błąd z umieszczeniem własnego loga dla faktury.

Dodano guzik „cofnij” w przewodniku konfiguracji.

Beta v.0.5

Pierwsze wydanie publiczne...