Faqt 1.66

Dodano ustawienie pozwalające wybrać zakres dokumentów wyświetlanych po uruchomieniu programu (bieżący rok, ostatnie 3, 6, 12 miesięcy). Zmian dokonuje się w Ustawienia->Ogólne.

Dodano opcję wyszukiwania dokumentów wystawionych w ciągu ostatnich n miesięcy (w widoku listy dokumentów).

Poprawiono widok listy dokumentów, wydruk listy dokumentów i podsumowanie dokumentów. Faktury korygujące z wartością ujemną są poprawnie wyświetlane (z minusem) i ujmowane w podsumowaniu faktur.

Leciutko powiększono prawy margines na wydrukach.

Faqt 1.65

Faqt współpracuje z iCal.
Od tej wersji Faqt może dodawać przypomnienia o upływaniu terminów płatności faktur do kalendarza iCal.
Przypomnienia mogą być generowane ręcznie lub automatycznie (przy zapisie dokumentu). Parametry przypomnień (czy dodawać jako zdarzenie całodniowe, czy o określonych godzinach, z alarmem lub bez) zmienia się w Ustawienia -> Ogólne. Opcję automatycznego dodawania przypomnień możesz włączyć w Numeracjach, dla każdej z numeracji dokumentów osobno. Po zapłacie przypomnienie jest osuwane z iCala.
Po kliknięciu w link znajdujący się w przypomnieniu iCal (URL faqt://NazwaINumerDokumentu) uruchamiany jest Faqt (lub aktywowany) i wyszukiwany wskazany dokument. Działanie tej funkcji wymaga obecności na dysku programu Pomagier Faqta (programik jest dołączony do obecnej wersji Faqta). Ten sam sposób na uruchomienie Faqta i wyszukanie dokumentu może być użyty w przeglądarce lub innym programie obsługującym URL. Należy podać link np.: faqt://Faktura VAT 11/NET/11/2009/KS.
Funkcja dostępna jest tylko w Mac OS.

Poprawiono ustawianie rodzaju płatności (ustawienie dla klienta ma wyższy priorytet niż ustawienie serii numeracji).

Poprawiono błąd pozwalający na zapisanie dokumentu niezawierającego żadnych pozycji.

Faqt 1.64

Nowy rodzaj dokument: Dokument WZ wystawiany do faktury (ikonka z „zębatką” - narzędzia faktur) lub samodzielny.
WuZetka może być drukowana z wartościami (cenami) lub bez.
Aby skorzystać z tej funkcji należy dodać nową serię numeracji i wybrać dla niej typ: „Dokument WZ”.

Faqt - ilość dnie po terminie płatności
Dodano pole informujące o ilości dni po terminie płatności (ułatwi wyszukiwanie przeterminowanych faktur).

Dodano ustawienie terminu płatności dla kontrahenta (przenoszone automatycznie do nowego dokumentu-faktury jeżeli nie jest puste).

Poprawiono spójność w pokazywaniu listy dokumentów, nawigacji i wyszukiwaniu.

Dodano możliwość drukowania rachunków proforma i kopiowania ich na normalne rachunki.

Faqt 1.63

Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą pole „Osoba upoważniona do otrzymania...” jeżeli jest wpisana jedna osoba do kontaktów w danych kontrahenta.
W przypadku większej ilości przypisanych do kontrahenta osób, wyświetlana jest ich lista do wyboru:


W polu „Info stopka” w (Ustawienia -> Firma, pod logiem) można teraz używać pogrubienia i pochylenia pisma (Menu Edycja->Styl pisma).

Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach drukowanie dziwnego tekstu w stopce dokumentów.

Faqt 1.62

Nowy rodzaj dokumentu: Faktura VAT MARŻA.
Aby skorzystać z nowego rodzaju dokumentów, należy dodać nową numerację i wybrać dla niej Typ: „Faktura VAT MARŻA”.

Dodano guziczek do zamykania programu (w panelu głównym - ikonka Domek, potem na górze po lewej czerwony guzik „Zamknij program”).

Dodano możliwość umieszczenia własnego tekstu w stopce faktury (Ustawienia -> Firma, pod logiem).

Można teraz przełączyć miesiąc księgowy na następny po bieżącym.
Aby włączyć tą możliwość należy w Ustawienia -> Ogólne włączyć opcję: „Czy zezwalać na przyszłe miesiące księgowe”. Opcja jest aktywna do następnego uruchomienia programu.

Faqt 1.61

Nowe funkcje:
 • Podsumowanie dokumentów w osobnym oknie z podziałem na stawki VAT.
 • Możliwość wyłączenia podsumowania w widoku Listy Dokumentów. Przydatne na wolniejszych komputerach (można zmienić w Ustawienia-Ogólne).
 • Dodatkowy przycisk na liście dokumentów, pokazujący wszystkie dokumenty.
 • Wydruk listy dokumentów zawiera tabelkę z podziałem sum na stawki VAT.
 • Na wydruku listy dok. może się znajdować kwota niezapłacona (można zmienić w Ustawienia-Ogólne).
 • Wystawianie korekty również funkcją „Nowy dokument” (zielony plus).

Poprawiono:
 • Wygląd numeru dokumentu na wydruku korekty.
 • Format daty sprzedaży jest zgodny z ustawieniami w Systemie (taki sam jak innych dat).
 • Podsumowanie na liście faktur wyświetla się tylko jak na liście znajdują się dokumenty w takiej samej walucie.

Faqt 1.6

Dodano możliwość wystawiania faktur korygujących.

Aby wystawiać faktury korekty dotychczasowi użytkownicy muszę po zaimportowaniu danych do nowej wersji dodać serię numeracji i wybrać dla niej „Typ”: „Faktura korygująca”.
Aby wystawić korektę, należy wybrać z listy dokument który chcemy skorygować i kliknąć Narzędzia Faktur (ikonka z „zębatką”) i dalej „Wystaw korektę do...”.

Opcja drukowania w stopce informacji o programie. Drukowanie informacji można wyłączyć w Ustawienia->Ogólne.

Inne drobne poprawki w działaniu i interfejsie.

Faqt 1.541

Drobne poprawki w interfejsie.

Dodano możliwość umieszczenia dnia miesiąca w numerze faktury.
Dodano możliwość wyłączenia blokowania wystawienia faktury z datą sprzedaży późniejszą niż data wystawienia (zakładka Ustawienia - Ogólne).

Wersja została przetestowana pod Mac OS X 10.6 Snow Leopard.

Faqt 1.54

Usunięto sporadycznie występujący problem z usuwaniem dokumentów.

Dodane przyciski ułatwiające nawigację:
 • „Pokaż” - w widoku listy dokumentów.
 • „Rezygnuj” - przy wystawianiu nowego dokumentu.
Inne drobne usprawnienia w interfejsie.

Faqt 1.53

Poprawiono wygląd niektórych formularzy wydruku.

Dodano przycisk do szybkiego wystawienia faktury w takiej samej numeracji jak przeglądana („Nowy podobny” - w prawym dolnym rogu widoku formularza dokumentu).

Faqt 1.52

Dodano wzór wydruku dla faktur eksportu usług (bez VAT, VAT opłacany przez nabywcę).
Dodano ilość dni płatności (poza terminem).

Zwiększono miejsce na „ilość” w niektórych wzorach faktur.

Faqt 1.51

Drobne poprawki interfejsu.
Dodany formularz wydruku faktury w j. angielskim.

Pierwsze wydanie równoległe na Mac OS i Windows.

Faqt 1.5

Bardzo dużo nowości!
Między innymi:
 • Użytkownicy i przywileje dostępu.
 • Słownik ortograficzny.
 • Uzupełnianie treści pozycji faktur.
 • Lista osób upoważnionych do odbioru FV.
 • Okna o zmiennych rozmiarach.
 • Alternatywna nazwa firmy.
 • Rozbudowana sygnalizacja błędnych i brakujących danych.
 • Rozbudowane podpowiedzi.
 • Ulepszone funkcje wydruku.
Więcej dowiesz się w na stornie: Faqt 1.5 - co nowego

Faqt 1.13

Dodano:
Możliwość wyboru czy dokumenty drukowane są z „ORYGINAŁ/KOPIA” razem czy osobno „ORYGINAŁ” i „KOPIA”. Wyboru dokonuje się w zakładce Ustawienia->Ogólne.
Możliwość wydruku duplikatu faktury z datą. Aby wydrukować duplikat należy wejść w edycję faktury i podać datę duplikatu (przy guziku „zapisz dokument”), puste pole oznacza, że wydruk ma być bez napisu „DUPLIKAT”.

Poprawiono:
Niektóre elementy interfejsu i użytą czcionkę
Ulepszono procedurę importu danych. Teraz program dokładnie informuje co robi.

Faqt 1.12

Dodano:
Dokumenty KP (do faktury i samodzielny) oraz KW (samodzielny).
Pomijanie wersji (komunikat o dostępnej nowej wersji programu).

Poprawiono:
Błąd związany z niewyświetlaniem się faktur na liście i działanie komendy „Pokaż wszystkie faktury”.
Dodawanie produktów z listy do faktur liczonych od cen brutto (jeżeli towar nie miał podanej-wyliczonej ceny brutto).

Faqt 1.11

Dodano kolejne wzory wydruku faktur.
Poprawiono błąd w uzupełnianiu treści uwag przy duplikowaniu z proformy na fakturę.
Znaczek uzupełniania płatności w liście pojawia się tylko przy nie zapłaconych dokumentach.
Nie można skasować kontrahenta który ma wystawione faktury.
Dodano domyślny rodzaj płatności dla numeracji.
I troszkę innych drobnych poprawek.

Faqt 1.10

Nowy rodzaj dokumentu (dowód sprzedaży - paragon) niezawierający informacji o nabywcy.
Możliwość wyboru nadrzędnej ceny (brutto lub netto).
Podczas edycji faktury ceny podajemy bezpośrednio w pozycji (brutto lub netto).
Nowy sposób określania cen w produktach i usługach (liczony z brutto lub netto) i nowy sposób przeliczania upustów od cen detalicznych.
Dodano funkcję automatycznego uzupełniania zapłaconej kwoty (przy edycji faktury oraz na liście faktur).
Dodatkowy do wybory wzór wydruku faktury (więcej miejsca na opis produktu/usługi).
Wzór faktury dwujęzyczny (pol./ang.).
Pole na opis produktu/usługi na wydrukach faktur dostosowuje swoją wysokość zależnie od ilości tekstu.
Pozycje faktur mogą mieć ujemne wartości (przydatne przy zaliczkach).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NOWOŚCIACH W FAQT 1.10