Faqt 1.71c

Możliwość używania programu (wystawianie dokumentów) przez firmy z brytyjskim i duńskim Vat ID (NIP).
Poprawiono błąd w obsłudze przywilejów użytkowników (użytkownik bez zezwolenia na edycję nie mógł zapisać dokumentu).

Faqt 1.71b

Poprawka w układzie wydruku „Pod papier”.

Faqt 1.71a

Dodano opcje eksportu danych kontrahentów i produktów.
Nowy układ wydruku z dużymi marginesami na nagłówek i stopkę: „Pod papier”.

Uwaga: Wersja w programie nadal ma oznaczenie: 1.71

Faqt 1.71

Opcja nie drukowania „ORYGINAŁ/KOPIA” (zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2011), Ustawienia->Ogólne na dole po prawej.
Więcej miejsca na wydrukach przeznaczonego na opis pozycji dokumentów (nie niektórych wzorach wydruku).
Drobne poprawki.