Faqt 1.91(c)

Wprowadzono możliwość drukowania faktur bez informacji o VAT (stawka VAT „–”). Dzięki czemu można na dowolnym wzorze wydruku wystawiać dokumenty bez VAT. Jest to przydatne np. przy „odwrotnym obciążeniu”.

Jeżeli po imporcie danych nie mamy w programie stawki VAT „–” należy ją dodać w Ustawienia->Ogólne wpisując symbol – w oba pola (górne i dolne).
„–” to „-” (minus) z klawiszem Alt.

Faqt 1.91(b)

Niektóre nowości w wersji 1.91:
 • Możliwość dodania „Odbiorcy” na fakturze (zamiast danych teleadresowych).
 • Nowy sposób wyboru wydruku (dokument, lista, wydruk seryjny).
 • Przywrócono możliwość włączenia podsumowania na liście dokumentów.
 • Poprawiono odświeżanie podsumowania stawek VAT podczas edycji faktury.
 • Inne drobne poprawki i udoskonalenia.
1.91a
 • Drobne poprawki mi. w podpowiedziach.
1.91b
 • Drobne poprawki w wydrukach.
Przeczytaj więcej...

Faqt 1.90a

Poprawiono problem z wydrukiem seryjnym.
Poprawiona rzadki problem z niewyświetlaniem się pierwszej faktury.

Faqt 1.90

Duża zmiana w numerze i dużo nowości:
 • Nowy sposób instalacji.
 • Bezpieczniejsze miejsce zapisu kopii archiwalnych.
 • Wydruki seryjne.
 • Wydruk podsumowania.
 • Edycja napisu „Data sprzedaży” i Faktura z lub bez VAT.
 • Inne drobne udoskonalenia.
Przeczytaj więcej...

Faqt 1.8b

Poprawiono błąd na wydruku faktury wg wzoru „stary bez loga”.
Poprawiono błąd związany za aktywacją tymczasowego klucza.

Faqt 1.8a

Drobne zmiany w interfejsie i poprawki.
Wprowadzono obsługę klucza tymczasowego.

Faqt 1.8

Dostosowanie do nowych oznaczeń faktur wprowadzonych w 2013 roku:
 • Procedura marży dla biur podróży
 • Procedura marży – towary używane
 • Procedura marży – dzieła sztuki
 • Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki
 • Odwrotne obciążenie
 • Metoda kasowa
 • Samofakturowanie
 • Możliwość edycji dodatkowego opisu FV
Możliwość podania (do wyboru) trzeciego numeru konta bankowego.

Nowy sposób aktywacji programu (NIP i klucz podaje się zaraz po pierwszym uruchomieniu).

POBIERZ NOWĄ WERSJĘ