Faqt 1.93b

Dodano angielski formularz rachunku (faktura nie VAT).
Poprawiono funkcję eksportu danych.

Faqt 1.93a

Zwiększono miejsce na cyfry w polu „ilość”.
Poprawiono wyświetlanie sumy VAT w zestawieniu (czasem nie wyświetlało się zero po przecinku na końcu).

Faqt 1.93

Poprawiono występujący czasem błąd związany z niepoprawnym drukowaniem wartości słownie złotych z zakresu 99,00 – 99,99.

Faqt 1.92a

Poprawiono błąd powodujący czasem gubienie treści pola Uwagi przy duplikowaniu faktury.
Dodano obsługę kluczy licencyjnych dla Słowacji.
Drobne poprawki w formularzach.

Faqt 1.92

Niektóre nowości w wersji 1.92:
  • Sprawdzanie dat wystawienia i dostawy (wykonania usługi) zgodne z wytycznymi dla 2014 r.
    Obecnie można wystawiać fakturę nawet 30 dni przed dostawą (wykonaniem usługi) i do 15 dnia miesiąca następnego po dostawie (wykonaniu usługi). Kontrolę dat można wyłączyć (Ustawienia -> Ogólne) lub „przełamywać” dla branży mających odrębne regulacje jak usługi budowlane czy wydawnictwa.
  • Zmieniono domyślny opis daty sprzedaży. Można go (już od wersji 1.8) edytować w Ustawienia -> Ogólne i indywidualnie w każdej fakturze podczas jej edycji.
  • Poprawki w opisach i interfejsie.
Pobierz nową wersję