Faqt 2.03

Poprawiono błąd przy korektach do faktur wystawionych w walucie obcej.
Drobne poprawki w interfejsie.

Faqt 1.96 aktualizacja

Udostępniliśmy aktualizację starszej wersji programu Faqt 1.96.

Poprawiono wydruk seryjny dokumentów (drukowana jest jedna kopia), oraz wybór „lat” przy wyszukiwaniu.
Plik do pobrania znajuje się na samym dole strony „pobierz”.