Faqt 1.64

Nowy rodzaj dokument: Dokument WZ wystawiany do faktury (ikonka z „zębatką” - narzędzia faktur) lub samodzielny.
WuZetka może być drukowana z wartościami (cenami) lub bez.
Aby skorzystać z tej funkcji należy dodać nową serię numeracji i wybrać dla niej typ: „Dokument WZ”.

Faqt - ilość dnie po terminie płatności
Dodano pole informujące o ilości dni po terminie płatności (ułatwi wyszukiwanie przeterminowanych faktur).

Dodano ustawienie terminu płatności dla kontrahenta (przenoszone automatycznie do nowego dokumentu-faktury jeżeli nie jest puste).

Poprawiono spójność w pokazywaniu listy dokumentów, nawigacji i wyszukiwaniu.

Dodano możliwość drukowania rachunków proforma i kopiowania ich na normalne rachunki.