Faqt 1.11

Dodano kolejne wzory wydruku faktur.
Poprawiono błąd w uzupełnianiu treści uwag przy duplikowaniu z proformy na fakturę.
Znaczek uzupełniania płatności w liście pojawia się tylko przy nie zapłaconych dokumentach.
Nie można skasować kontrahenta który ma wystawione faktury.
Dodano domyślny rodzaj płatności dla numeracji.
I troszkę innych drobnych poprawek.