Faqt 1.62

Nowy rodzaj dokumentu: Faktura VAT MARŻA.
Aby skorzystać z nowego rodzaju dokumentów, należy dodać nową numerację i wybrać dla niej Typ: „Faktura VAT MARŻA”.

Dodano guziczek do zamykania programu (w panelu głównym - ikonka Domek, potem na górze po lewej czerwony guzik „Zamknij program”).

Dodano możliwość umieszczenia własnego tekstu w stopce faktury (Ustawienia -> Firma, pod logiem).

Można teraz przełączyć miesiąc księgowy na następny po bieżącym.
Aby włączyć tą możliwość należy w Ustawienia -> Ogólne włączyć opcję: „Czy zezwalać na przyszłe miesiące księgowe”. Opcja jest aktywna do następnego uruchomienia programu.