Faqt 1.6

Dodano możliwość wystawiania faktur korygujących.

Aby wystawiać faktury korekty dotychczasowi użytkownicy muszę po zaimportowaniu danych do nowej wersji dodać serię numeracji i wybrać dla niej „Typ”: „Faktura korygująca”.
Aby wystawić korektę, należy wybrać z listy dokument który chcemy skorygować i kliknąć Narzędzia Faktur (ikonka z „zębatką”) i dalej „Wystaw korektę do...”.

Opcja drukowania w stopce informacji o programie. Drukowanie informacji można wyłączyć w Ustawienia->Ogólne.

Inne drobne poprawki w działaniu i interfejsie.