Faqt 1.13

Dodano:
Możliwość wyboru czy dokumenty drukowane są z „ORYGINAŁ/KOPIA” razem czy osobno „ORYGINAŁ” i „KOPIA”. Wyboru dokonuje się w zakładce Ustawienia->Ogólne.
Możliwość wydruku duplikatu faktury z datą. Aby wydrukować duplikat należy wejść w edycję faktury i podać datę duplikatu (przy guziku „zapisz dokument”), puste pole oznacza, że wydruk ma być bez napisu „DUPLIKAT”.

Poprawiono:
Niektóre elementy interfejsu i użytą czcionkę
Ulepszono procedurę importu danych. Teraz program dokładnie informuje co robi.