Faqt 1.10

Nowy rodzaj dokumentu (dowód sprzedaży - paragon) niezawierający informacji o nabywcy.
Możliwość wyboru nadrzędnej ceny (brutto lub netto).
Podczas edycji faktury ceny podajemy bezpośrednio w pozycji (brutto lub netto).
Nowy sposób określania cen w produktach i usługach (liczony z brutto lub netto) i nowy sposób przeliczania upustów od cen detalicznych.
Dodano funkcję automatycznego uzupełniania zapłaconej kwoty (przy edycji faktury oraz na liście faktur).
Dodatkowy do wybory wzór wydruku faktury (więcej miejsca na opis produktu/usługi).
Wzór faktury dwujęzyczny (pol./ang.).
Pole na opis produktu/usługi na wydrukach faktur dostosowuje swoją wysokość zależnie od ilości tekstu.
Pozycje faktur mogą mieć ujemne wartości (przydatne przy zaliczkach).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NOWOŚCIACH W FAQT 1.10