Faqt 1.91(b)

Możliwość dodania „Odbiorcy” na fakturze (zamiast danych teleadresowych)
Aby dodać odbiorcę do faktury należy przejść do danych kontrahenta i na dole dodać (wpisać) dane oddziału. Gdy jest więcej niż dwa oddziały listę przesuwamy „suwakiem” po prawej.
Zrzut ekranu 2013-02-16 o 08.12.40
Podczas edycji faktury w danych kontrahenta klikamy w trójkącik przy Odbiorca i wybieramy odpowiedni z listy. Aby usunąć odbiorcę z wydruku klikamy w czerwony X.
Zrzut ekranu 2013-02-16 o 08.19.16
Dane oddziału pojawiają się na wydruku zamiast danych teleadresowych (aby przywrócić na wydruku dane teleadresowe należy usunąć odbiorcę z faktury).
Zrzut ekranu 2013-02-16 o 08.25.02

Nowy sposób wyboru wydruku.
Na widoku listy dokumentów klikamy w znaczek drukarki. Pojawi się okno z opcjami wydruku.
Zrzut ekranu 2013-02-16 o 08.26.41

Dodatkowo:
Przywrócono możliwość włączenia podsumowania na liście dokumentów.
Poprawiono odświeżanie podsumowania stawek VAT podczas edycji faktury.
Inne drobne poprawki i udoskonalenia.