Faqt 2.06

Nowa wersja zgodna z macOS Mojave 10.14

Tu znajduje się Instrukcja aktualizacji.

Faqt 2.05

Dodano możliwość edycji i predefiniowania miejsca wystawienia.
Aby dodać predefiniowane miejsce wystawienia (inne niż miejscowość z adresu firmy), należy wejść w Ustawienia -> Numeracje, kliknąć „Więcej opcji” przy odpowiedniej numeracji i w okienku na dole wpisać miejscowość jaka będzie się automatycznie pojawiać przy wystawianiu dokumentów w tej numeracji.
Miejscowość można również zmieniać, klikając w jej pole podczas edycji faktury (dokumentu).

Poprawiono kopiowanie na inną numerację np. z „Proformy”.

POBIERZ AKTUALIZACJĘ

Faqt 2.04

Poprawiono bardzo denerwujący błąd powodujący konieczność wskazania pliku bazy danych FAQT.USR na macOS Sierra przy każdym uruchomieniu.
Dodano certyfikat dewelopera dla Gatekeeper, dzięki któremu nie ma ostrzeżeń przy pierwszym uruchomieniu o pochodzeniu programu od „niezidentyfikowanego autora”.

POBIERZ AKTUALIZACJĘ

Faqt 2.03

Poprawiono błąd przy korektach do faktur wystawionych w walucie obcej.
Drobne poprawki w interfejsie.

Faqt 1.96 aktualizacja

Udostępniliśmy aktualizację starszej wersji programu Faqt 1.96.

Poprawiono wydruk seryjny dokumentów (drukowana jest jedna kopia), oraz wybór „lat” przy wyszukiwaniu.
Plik do pobrania znajuje się na samym dole strony „pobierz”.

Faqt 2.02

Dodano możliwość ustawienia do 6 kont bankowych i nadania im nazw własnych
Usunięto problem z wydrukiem rachunku po angielsku.

Faqt 2.00c

Przywrócono możliwość wyświetlania podsumowania na liście dokumentów.

Faqt 2.00a

Zmieniono sposób konwersji plików do formatu .fmp12. Podczas konwersji tworzony jest plik tymczasowy FAQT_Konwersja_tmp oraz jego wersja w formacie .fmp12. Pliki po aktualizacji można skasować.

Poprawiono drobne błędy w interfejsie.

Lekko zmniejszono kontrast pół w formularzach.

Faqt 2.00b

Poprawiono drobne błędy w interfejsie.

Lekko zmniejszono kontrast pól w formularzach.

Faqt 2.0 Bardzo Duża aktualizacja!

Przeczytaj co się zmieniło i co zostało dodane w: Faqt 2.0: Co nowego

Faqt 1.95

Poprawiono lub dodano:
Dopuszczanie daty płatności zgodnej z datą sprzedaży, a nie wystawienia.
Usunięto błąd wyświetlający „Wolne numery” przy wyszukiwaniu nie zapłaconych dokumentów.
Dodano rozwijany kalendarz do pola płatności na liście dokumentów.
Poprawiono błąd związany ze zmienianiem dopisku przed numerem na „Faktura VAT” przy duplikowaniu dokumentu.

Wersja beta Faqt dla Apple OS X 10.11 El Capitan

Wersja beta Faqt dla Apple OS X 10.11 El Capitan

Uwaga! Wymaga konwersji do nowego formatu plików. Po konwersji dane nie będą odczytywane przez starsze wersje Faqt'a.
Proszę instalować tylko w razie konieczności! Wersja beta ograniczona czasowo do końca 2015 roku.

Wersja finalna Faqt dla OS X 10.11 „El Capitan” oraz 10.9 i 10.10 będzie dostępna we październiku i będzie płatną aktualizacją (30 zł brutto) dla osób które zakupiły licencją przed 1 lipca 2015.

Wszystkie zakupy licencji po 1 lipca dostaną aktualizację do Faqt 2.x za darmo.

Faqt 1.94

Poprawiono obsługę zagranicznych numerów Vat ID.
Więcej miejsca w kolumnie „ilość” na wydrukach.

Faqt 1.93b

Dodano angielski formularz rachunku (faktura nie VAT).
Poprawiono funkcję eksportu danych.

Faqt 1.93a

Zwiększono miejsce na cyfry w polu „ilość”.
Poprawiono wyświetlanie sumy VAT w zestawieniu (czasem nie wyświetlało się zero po przecinku na końcu).

Faqt 1.93

Poprawiono występujący czasem błąd związany z niepoprawnym drukowaniem wartości słownie złotych z zakresu 99,00 – 99,99.

Faqt 1.92a

Poprawiono błąd powodujący czasem gubienie treści pola Uwagi przy duplikowaniu faktury.
Dodano obsługę kluczy licencyjnych dla Słowacji.
Drobne poprawki w formularzach.

Faqt 1.92

Niektóre nowości w wersji 1.92:
 • Sprawdzanie dat wystawienia i dostawy (wykonania usługi) zgodne z wytycznymi dla 2014 r.
  Obecnie można wystawiać fakturę nawet 30 dni przed dostawą (wykonaniem usługi) i do 15 dnia miesiąca następnego po dostawie (wykonaniu usługi). Kontrolę dat można wyłączyć (Ustawienia -> Ogólne) lub „przełamywać” dla branży mających odrębne regulacje jak usługi budowlane czy wydawnictwa.
 • Zmieniono domyślny opis daty sprzedaży. Można go (już od wersji 1.8) edytować w Ustawienia -> Ogólne i indywidualnie w każdej fakturze podczas jej edycji.
 • Poprawki w opisach i interfejsie.
Pobierz nową wersję

Faqt 1.91(c)

Wprowadzono możliwość drukowania faktur bez informacji o VAT (stawka VAT „–”). Dzięki czemu można na dowolnym wzorze wydruku wystawiać dokumenty bez VAT. Jest to przydatne np. przy „odwrotnym obciążeniu”.

Jeżeli po imporcie danych nie mamy w programie stawki VAT „–” należy ją dodać w Ustawienia->Ogólne wpisując symbol – w oba pola (górne i dolne).
„–” to „-” (minus) z klawiszem Alt.

Faqt 1.91(b)

Niektóre nowości w wersji 1.91:
 • Możliwość dodania „Odbiorcy” na fakturze (zamiast danych teleadresowych).
 • Nowy sposób wyboru wydruku (dokument, lista, wydruk seryjny).
 • Przywrócono możliwość włączenia podsumowania na liście dokumentów.
 • Poprawiono odświeżanie podsumowania stawek VAT podczas edycji faktury.
 • Inne drobne poprawki i udoskonalenia.
1.91a
 • Drobne poprawki mi. w podpowiedziach.
1.91b
 • Drobne poprawki w wydrukach.
Przeczytaj więcej...

Faqt 1.90a

Poprawiono problem z wydrukiem seryjnym.
Poprawiona rzadki problem z niewyświetlaniem się pierwszej faktury.

Faqt 1.90

Duża zmiana w numerze i dużo nowości:
 • Nowy sposób instalacji.
 • Bezpieczniejsze miejsce zapisu kopii archiwalnych.
 • Wydruki seryjne.
 • Wydruk podsumowania.
 • Edycja napisu „Data sprzedaży” i Faktura z lub bez VAT.
 • Inne drobne udoskonalenia.
Przeczytaj więcej...

Faqt 1.8b

Poprawiono błąd na wydruku faktury wg wzoru „stary bez loga”.
Poprawiono błąd związany za aktywacją tymczasowego klucza.

Faqt 1.8a

Drobne zmiany w interfejsie i poprawki.
Wprowadzono obsługę klucza tymczasowego.

Faqt 1.8

Dostosowanie do nowych oznaczeń faktur wprowadzonych w 2013 roku:
 • Procedura marży dla biur podróży
 • Procedura marży – towary używane
 • Procedura marży – dzieła sztuki
 • Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki
 • Odwrotne obciążenie
 • Metoda kasowa
 • Samofakturowanie
 • Możliwość edycji dodatkowego opisu FV
Możliwość podania (do wyboru) trzeciego numeru konta bankowego.

Nowy sposób aktywacji programu (NIP i klucz podaje się zaraz po pierwszym uruchomieniu).

POBIERZ NOWĄ WERSJĘ

Faqt 1.71c

Możliwość używania programu (wystawianie dokumentów) przez firmy z brytyjskim i duńskim Vat ID (NIP).
Poprawiono błąd w obsłudze przywilejów użytkowników (użytkownik bez zezwolenia na edycję nie mógł zapisać dokumentu).

Faqt 1.71b

Poprawka w układzie wydruku „Pod papier”.

Faqt 1.71a

Dodano opcje eksportu danych kontrahentów i produktów.
Nowy układ wydruku z dużymi marginesami na nagłówek i stopkę: „Pod papier”.

Uwaga: Wersja w programie nadal ma oznaczenie: 1.71

Faqt 1.71

Opcja nie drukowania „ORYGINAŁ/KOPIA” (zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2011), Ustawienia->Ogólne na dole po prawej.
Więcej miejsca na wydrukach przeznaczonego na opis pozycji dokumentów (nie niektórych wzorach wydruku).
Drobne poprawki.

Faqt 1.70

Usprawnienia dla obsługi nowych stawek VAT.
Nowe wzory wydruku (w tym wzór dla oferty/wyceny).
Więcej miejsca na opis pozycji na wydrukach.
Możliwość ustawienia wyświetlania tylko 1 miesiąca na liście dokumentów.
Inne drobne poprawki.

Faqt 1.69

Dodano formularz Zamówienia.
Zmieniono wzór wydruku Eksp. usług EU.
Drobne poprawki w angielskich opisach na wydrukach.

Faqt 1.68

Poprawiono błąd związany z niepoprawnym wyświetlaniem danych drugiego banku.

Dodano nowy wzór wydruku: „Logo na dole 2” (większy margines górny, brak informacji teleadresowych).

Inne drobne poprawki w interfejsie.

Faqt 1.67

Rozwiązano problem z przycinaniem wydruków faktur z prawej strony.

Dodano możliwość wyboru drugiego konta bankowego (podczas edycji faktury nad wyborem wzoru wydruku). Dane drugiego konta można dopisać w Ustawienia->Firma.

Faqt 1.66

Dodano ustawienie pozwalające wybrać zakres dokumentów wyświetlanych po uruchomieniu programu (bieżący rok, ostatnie 3, 6, 12 miesięcy). Zmian dokonuje się w Ustawienia->Ogólne.

Dodano opcję wyszukiwania dokumentów wystawionych w ciągu ostatnich n miesięcy (w widoku listy dokumentów).

Poprawiono widok listy dokumentów, wydruk listy dokumentów i podsumowanie dokumentów. Faktury korygujące z wartością ujemną są poprawnie wyświetlane (z minusem) i ujmowane w podsumowaniu faktur.

Leciutko powiększono prawy margines na wydrukach.

Faqt 1.65

Faqt współpracuje z iCal.
Od tej wersji Faqt może dodawać przypomnienia o upływaniu terminów płatności faktur do kalendarza iCal.
Przypomnienia mogą być generowane ręcznie lub automatycznie (przy zapisie dokumentu). Parametry przypomnień (czy dodawać jako zdarzenie całodniowe, czy o określonych godzinach, z alarmem lub bez) zmienia się w Ustawienia -> Ogólne. Opcję automatycznego dodawania przypomnień możesz włączyć w Numeracjach, dla każdej z numeracji dokumentów osobno. Po zapłacie przypomnienie jest osuwane z iCala.
Po kliknięciu w link znajdujący się w przypomnieniu iCal (URL faqt://NazwaINumerDokumentu) uruchamiany jest Faqt (lub aktywowany) i wyszukiwany wskazany dokument. Działanie tej funkcji wymaga obecności na dysku programu Pomagier Faqta (programik jest dołączony do obecnej wersji Faqta). Ten sam sposób na uruchomienie Faqta i wyszukanie dokumentu może być użyty w przeglądarce lub innym programie obsługującym URL. Należy podać link np.: faqt://Faktura VAT 11/NET/11/2009/KS.
Funkcja dostępna jest tylko w Mac OS.

Poprawiono ustawianie rodzaju płatności (ustawienie dla klienta ma wyższy priorytet niż ustawienie serii numeracji).

Poprawiono błąd pozwalający na zapisanie dokumentu niezawierającego żadnych pozycji.

Faqt 1.64

Nowy rodzaj dokument: Dokument WZ wystawiany do faktury (ikonka z „zębatką” - narzędzia faktur) lub samodzielny.
WuZetka może być drukowana z wartościami (cenami) lub bez.
Aby skorzystać z tej funkcji należy dodać nową serię numeracji i wybrać dla niej typ: „Dokument WZ”.

Faqt - ilość dnie po terminie płatności
Dodano pole informujące o ilości dni po terminie płatności (ułatwi wyszukiwanie przeterminowanych faktur).

Dodano ustawienie terminu płatności dla kontrahenta (przenoszone automatycznie do nowego dokumentu-faktury jeżeli nie jest puste).

Poprawiono spójność w pokazywaniu listy dokumentów, nawigacji i wyszukiwaniu.

Dodano możliwość drukowania rachunków proforma i kopiowania ich na normalne rachunki.

Faqt 1.63

Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą pole „Osoba upoważniona do otrzymania...” jeżeli jest wpisana jedna osoba do kontaktów w danych kontrahenta.
W przypadku większej ilości przypisanych do kontrahenta osób, wyświetlana jest ich lista do wyboru:


W polu „Info stopka” w (Ustawienia -> Firma, pod logiem) można teraz używać pogrubienia i pochylenia pisma (Menu Edycja->Styl pisma).

Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach drukowanie dziwnego tekstu w stopce dokumentów.

Faqt 1.62

Nowy rodzaj dokumentu: Faktura VAT MARŻA.
Aby skorzystać z nowego rodzaju dokumentów, należy dodać nową numerację i wybrać dla niej Typ: „Faktura VAT MARŻA”.

Dodano guziczek do zamykania programu (w panelu głównym - ikonka Domek, potem na górze po lewej czerwony guzik „Zamknij program”).

Dodano możliwość umieszczenia własnego tekstu w stopce faktury (Ustawienia -> Firma, pod logiem).

Można teraz przełączyć miesiąc księgowy na następny po bieżącym.
Aby włączyć tą możliwość należy w Ustawienia -> Ogólne włączyć opcję: „Czy zezwalać na przyszłe miesiące księgowe”. Opcja jest aktywna do następnego uruchomienia programu.

Faqt 1.61

Nowe funkcje:
 • Podsumowanie dokumentów w osobnym oknie z podziałem na stawki VAT.
 • Możliwość wyłączenia podsumowania w widoku Listy Dokumentów. Przydatne na wolniejszych komputerach (można zmienić w Ustawienia-Ogólne).
 • Dodatkowy przycisk na liście dokumentów, pokazujący wszystkie dokumenty.
 • Wydruk listy dokumentów zawiera tabelkę z podziałem sum na stawki VAT.
 • Na wydruku listy dok. może się znajdować kwota niezapłacona (można zmienić w Ustawienia-Ogólne).
 • Wystawianie korekty również funkcją „Nowy dokument” (zielony plus).

Poprawiono:
 • Wygląd numeru dokumentu na wydruku korekty.
 • Format daty sprzedaży jest zgodny z ustawieniami w Systemie (taki sam jak innych dat).
 • Podsumowanie na liście faktur wyświetla się tylko jak na liście znajdują się dokumenty w takiej samej walucie.

Faqt 1.6

Dodano możliwość wystawiania faktur korygujących.

Aby wystawiać faktury korekty dotychczasowi użytkownicy muszę po zaimportowaniu danych do nowej wersji dodać serię numeracji i wybrać dla niej „Typ”: „Faktura korygująca”.
Aby wystawić korektę, należy wybrać z listy dokument który chcemy skorygować i kliknąć Narzędzia Faktur (ikonka z „zębatką”) i dalej „Wystaw korektę do...”.

Opcja drukowania w stopce informacji o programie. Drukowanie informacji można wyłączyć w Ustawienia->Ogólne.

Inne drobne poprawki w działaniu i interfejsie.

Faqt 1.541

Drobne poprawki w interfejsie.

Dodano możliwość umieszczenia dnia miesiąca w numerze faktury.
Dodano możliwość wyłączenia blokowania wystawienia faktury z datą sprzedaży późniejszą niż data wystawienia (zakładka Ustawienia - Ogólne).

Wersja została przetestowana pod Mac OS X 10.6 Snow Leopard.

Faqt 1.54

Usunięto sporadycznie występujący problem z usuwaniem dokumentów.

Dodane przyciski ułatwiające nawigację:
 • „Pokaż” - w widoku listy dokumentów.
 • „Rezygnuj” - przy wystawianiu nowego dokumentu.
Inne drobne usprawnienia w interfejsie.

Faqt 1.53

Poprawiono wygląd niektórych formularzy wydruku.

Dodano przycisk do szybkiego wystawienia faktury w takiej samej numeracji jak przeglądana („Nowy podobny” - w prawym dolnym rogu widoku formularza dokumentu).

Faqt 1.52

Dodano wzór wydruku dla faktur eksportu usług (bez VAT, VAT opłacany przez nabywcę).
Dodano ilość dni płatności (poza terminem).

Zwiększono miejsce na „ilość” w niektórych wzorach faktur.

Faqt 1.51

Drobne poprawki interfejsu.
Dodany formularz wydruku faktury w j. angielskim.

Pierwsze wydanie równoległe na Mac OS i Windows.

Faqt 1.5

Bardzo dużo nowości!
Między innymi:
 • Użytkownicy i przywileje dostępu.
 • Słownik ortograficzny.
 • Uzupełnianie treści pozycji faktur.
 • Lista osób upoważnionych do odbioru FV.
 • Okna o zmiennych rozmiarach.
 • Alternatywna nazwa firmy.
 • Rozbudowana sygnalizacja błędnych i brakujących danych.
 • Rozbudowane podpowiedzi.
 • Ulepszone funkcje wydruku.
Więcej dowiesz się w na stornie: Faqt 1.5 - co nowego

Faqt 1.13

Dodano:
Możliwość wyboru czy dokumenty drukowane są z „ORYGINAŁ/KOPIA” razem czy osobno „ORYGINAŁ” i „KOPIA”. Wyboru dokonuje się w zakładce Ustawienia->Ogólne.
Możliwość wydruku duplikatu faktury z datą. Aby wydrukować duplikat należy wejść w edycję faktury i podać datę duplikatu (przy guziku „zapisz dokument”), puste pole oznacza, że wydruk ma być bez napisu „DUPLIKAT”.

Poprawiono:
Niektóre elementy interfejsu i użytą czcionkę
Ulepszono procedurę importu danych. Teraz program dokładnie informuje co robi.

Faqt 1.12

Dodano:
Dokumenty KP (do faktury i samodzielny) oraz KW (samodzielny).
Pomijanie wersji (komunikat o dostępnej nowej wersji programu).

Poprawiono:
Błąd związany z niewyświetlaniem się faktur na liście i działanie komendy „Pokaż wszystkie faktury”.
Dodawanie produktów z listy do faktur liczonych od cen brutto (jeżeli towar nie miał podanej-wyliczonej ceny brutto).

Faqt 1.11

Dodano kolejne wzory wydruku faktur.
Poprawiono błąd w uzupełnianiu treści uwag przy duplikowaniu z proformy na fakturę.
Znaczek uzupełniania płatności w liście pojawia się tylko przy nie zapłaconych dokumentach.
Nie można skasować kontrahenta który ma wystawione faktury.
Dodano domyślny rodzaj płatności dla numeracji.
I troszkę innych drobnych poprawek.

Faqt 1.10

Nowy rodzaj dokumentu (dowód sprzedaży - paragon) niezawierający informacji o nabywcy.
Możliwość wyboru nadrzędnej ceny (brutto lub netto).
Podczas edycji faktury ceny podajemy bezpośrednio w pozycji (brutto lub netto).
Nowy sposób określania cen w produktach i usługach (liczony z brutto lub netto) i nowy sposób przeliczania upustów od cen detalicznych.
Dodano funkcję automatycznego uzupełniania zapłaconej kwoty (przy edycji faktury oraz na liście faktur).
Dodatkowy do wybory wzór wydruku faktury (więcej miejsca na opis produktu/usługi).
Wzór faktury dwujęzyczny (pol./ang.).
Pole na opis produktu/usługi na wydrukach faktur dostosowuje swoją wysokość zależnie od ilości tekstu.
Pozycje faktur mogą mieć ujemne wartości (przydatne przy zaliczkach).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NOWOŚCIACH W FAQT 1.10

Faqt 1.05

Dodano możliwość wytłuszczenia (Bold) nazwy firmy i nazw kontrahentów (w menu „Edycja” jest podmenu „styl”).
Styl pisma można nadać nazwą firm i użyć w danych teleadresowych.

Zwiększono lewy margines w wydrukach faktur.

Usunięto błąd przy duplikowaniu faktur (w zduplikowanych fakturach pozycje miały zmienioną ilość na 1 i jednostkę na szt.).

Faqt 1.04

Poprawiono błąd w wartości brutto pozycji przy bardzo dużych ilościach tego samego produktu (szt.).
Poprawiono rzadko występujący błąd przy imporcie danych.

Faqt 1.03

Drobne poprawki w wyglądzie drukowanych faktur.

Faqt 1.02

Usunięto błąd związany z kopiowaniem wartości faktury do „Zapłacono” dla innych rodzajów płatności niż gotówka.

Inne drobne usprawnienia.

Faqt 1.01

Zmieniono pracę w trybie demo (teraz fakturę można wydrukować ale bez numeru NIP i ze znakami wodnymi w tle).

Zmieniono tryb wyświetlania produktów przy dodawaniu do faktury na listę.

Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą pole „zapłacono” wartością faktury jeżeli wybrano sposób płatności „gotówka” i włączono tą funkcję w Ustawienia, Ogólne. Pole „zapłacono” nie jest zmieniane jeżeli ma wartość inną niż 0. Uzupełnienie następuje podczas zapisu faktury.

W karcie produktów dodano funkcję wyliczającą ceny Par A i B na podstawie ceny detalicznej i podanego upustu.

Inne drobne usprawnienia interfejsu.

Faqt 1.00

Poprawiono błędy związane z numeracją faktur i kontrolą chronologii.

Dodano funkcje ułatwiające wyszukiwanie faktur wg podstawowych kryteriów (miesiąc, numeracja, rodzaj dokumentu, płatność, wolne numery itp.).
Dodano funkcję kontroli płatności.
Dodano możliwość wykonywania działań matematycznych w większości pól numerycznych.
„Słownie złotych” działa już do 999 miliardów i wystawiania takich faktur użytkownikom życzę ;-)
Wprowadzono usprawnienia w nawigacji po interfejsie.

Zachęcamy do pobrania programu i zapoznania się z wersją demo.

Licencję (klucz aktywacyjny) można nabyć w cenie 99 zł z VAT.

Beta v.0.62

Poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne wyszukiwane w „Towarach” i „Kontrahentach” oraz inne drobne błędy.

Beta v.0.61

Poprawiono drobne błędy w tym błąd związany z nie wyświetlaniem listy faktur po uruchomieniu programu.

Beta v.0.60

W tej wersji można już wystawiać rachunki (niewatowskie).
W numeracji (numeracjach) przeznaczonych na rachunki jak typ dokumentu należy wybrać „Rachunek”.
Przy edycji rachunku nadal pojawiają się informacje „VATowskie” ale na wydruku są tylko kwoty „netto” - wszytko wyliczane jest jak przy VAT 0%.

Dodano do formularza Produktów funkcje przeliczającą ceny netto z cen brutto oraz pole „Cena zakupu”.

Poprawiono drobne błędy związane z interfejsem i błąd występujący czasem po imporcie danych (brak możliwości dodania nowej serii numeracji).

W większości pól numerycznych (ceny, ilości itp.) można wpisywać kalkulacje (zostaną obliczone po zaakceptowaniu). Np.: „100*0,95-10” da w wyniku: „85”. W obliczeniach uwzględniana jest kolejność działań.

Beta v.0.57

Usunięto błąd w kwotach VAT na wydruku faktury przy pozycjach o ilości większej niż 1.

Dodano opcje importu danych kontrahentów i towarów (dla bardziej zaawansowanych użytkowników).
Tu znajdziesz opis pól danych i akceptowane formaty plików

Beta v.0.566

Dodano możliwość umieszczania w numerze faktury numeru miesiąca bez zerowania miesięcznego.
Aby podać numer miesiąca należy umieścić symbol: MN w nawiasach trójkątnych.
W jego miejsce pojawi się numer miesiąca z zerem początkowym, ale numeracja nie będzie zerowana co miesiąc.

Wydaje mi się to niepoprawne, ale zostało zrobione na specjalną prośbę - używać proszę po konsultacji z księgową lub US ;)

Beta v.0.565

Poprawiono druk do pdf (w poprzedniej wersji działał tylko na wybranych komputerach).

Teraz program przygotowuje pdf do wysyłki mail’em (otwiera program Mail i w nim nową wiadomość z załącznikiem w postaci pdf z fakturą).
Z programu Mail można pdf’a zapisać do dowolnych innych zastosowań.

Beta v.0.56

Dodano możliwość zapisu faktur w pliku pdf dla samodzielnej aplikacji .
Plik o nazwie „Faktura.pdf” zapisywany jest na biurku.
Uwaga! Nowy plik nadpisuje poprzedni o tej samej nazwie bez pytania.

Poprawiono wzór wydruku faktury bez loga.

Wprowadzono inne drobne usprawnienia.

Beta v.0.55

Poprawia błędy:
Znikające pozycje faktur.
Niedziałające „copy/paste” w trybie „szukaj”.
Konieczność ręcznego ustawiania wydruku aby były drukowane wszystkie pozycje.

Dodano możliwość ustawienia symbolu waluty dla faktury (na razie bez przeliczania kursów).

Beta v.0.54

Dodano możliwość podania kodu SWIFT banku (konieczne do przelewów z zagranicy).
Drobne poprawki wzoru wydruku faktury i interfejsu.

Beta v.0.53

Dodano funkcję automatycznie wklejającą do faktury odpowiednie ceny towarów (zależnie od poziomu cen wybranego kontrahenta).
Jeżeli kontrahent nie został wybrany przed dodaniem towaru, wklejana jest cena „Detaliczna”.

Dodane wklejanie rodzaju płatności zależnie od ustawień dla wybranego kontrahenta.

Program teraz sprawdza czy nie przeoczono podania rodzaju płatności na fakturze.

Beta v.0.52

Dodano możliwość definiowania numeracji faktur ze stałą ilością cyfr (z zerami początkowymi) np.: 000042/2008. Można stosować od 2 do 8 cyfr.
W przypadku gdy numer faktury ma więcej cyfr niż przewiduje definicja wyświetlany jest w całości (np. 103/2008 mimo definicji dwucyfrowej).

Usunięto problem związany z duplikowaniem faktury gdy nie ma jeszcze żadnych faktur w bazie.

Beta v.0.51

Poprawono:
Pewnie problemy z interfejsem (nie mieszczące się teksty opisów).
Umożliwiono kasowanie zbędnych jednostek miar.
Naprawono błąd z umieszczeniem własnego loga dla faktury.

Dodano guzik „cofnij” w przewodniku konfiguracji.

Beta v.0.5

Pierwsze wydanie publiczne...