Reklama
Zanim zadzwonisz (lub wyślesz maila) zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) ;-)

Przeszukiwanie bazy

W programie Faqt możesz skorzystać z ogromnych możliwości wyszukiwania informacji. Wyszukiwać można w bazie dokumentów, kontrahentów i produktów na podstawie złożonych kryteriów określonych w jednym lub kilku polach na raz.

Przykład: Jak znaleźć niezapłacone w terminie dokumenty kontrahenta.

  • Przejdź do widoku listy dokumentów.
  • Wejdź w tryb wyszukiwania (ikonka z lupą lub menu Edycja->Znajdź).
  • Wpisz w pole Klient - nazwa: nazwę kontrahenta lub jej charakterystyczny początek.
  • Wpisz w pole Ilość dni po terminie płatności: >0 (więcej niż zero).
  • Wciśnij klawisz Enter (Return) lub jeszcze raz ikonkę z lupą.
Faqt - Jak wyszukać klientów nie płacących w terminie


Zostaną wyszukane wszystkie niezapłacone w terminie dokumenty podanego kontrahenta.
Faqt - Wynik wyszukiwania dokumentów nie zapłaconych w terminie konkretnego kontrahenta

Jeżeli nie wpiszesz nazwy klienta zostaną wyszukane wszystkie „przeterminowane” płatności wszystkich kontrahentów.

Przykład: Jak znaleźć niezapłacone dokumenty określonego kontrahenta.

  • Przejdź do widoku listy dokumentów.
  • Wejdź w tryb wyszukiwania (ikonka z lupą lub menu Edycja->Znajdź).
  • Wpisz w pole Klient - nazwa: nazwę kontrahenta lub jej charakterystyczny początek.
  • Wpisz w pole Do pełnego rozliczenia brakuje: >0 (więcej niż zero).
  • Wciśnij klawisz Enter (Return) lub jeszcze raz ikonkę z lupą.
Faqt - Jak wyszukać klientów z niezapłaconymi fakturami


Zostaną wyszukane wszystkie niezapłacone dokumenty podanego kontrahenta.
Faqt - Wynik wyszukiwania klientów z niezapłaconymi fakturami


W podobny sposób można wyszukać wszystkie faktury w których występuje określony towar (usługa).
Wystarczy w trybie wyszukiwania wpisać jego nazwę w pole Nazwa towaru. Zostaną wyszukane wszystkie dokumenty, w których w przynajmniej jednej (dowolnej) pozycji znajduje się poszukiwany towar.

Jak wyszukiwać - zasady i symbole pomocne w wyszukiwaniu

Wyszukiwanie tekstu:

Wpisanie: Jan Kowal wyszuka: Jan Kowal, Kowal Jan, Jan Kowalski oraz Kowal Jankowski.

Wpisanie (w cudzysłowie): "Roland i Nowak Projektowanie wnętrz" wyszukuje Roland i Nowak Projektowanie wnętrz ale nie Nowak i Roland Projektowanie wnętrz.
", Z o.o." wyszukuje wszystkie spółki z , Z o.o. w nazwie, ale nie te bez przecinka.
"Obraz" znajduje Obrazowo ale nie Podobrazie lub Zobrazować.

Symbol @ zastępuje jeden dowolny znak np.:
Wpisanie: M@ły wyszukuje Mały i Miły.
@on wyszukuje Bon i Ton ale nie Tron.

Symbol * zastępuje zero lub więcej dowolnych znaków np.:
Wpisanie: B*yk wyszukuje Byk i Bryk.
D*r wyszukuje Dr i Doktor.
*plan* wyszukuje Plan i Zaplanowany.

Symbol # zastępuje jedną dowolną cyfrę np.:
#3 wyszukuje 53 i 43 ale nie samą trójkę 3.

Symbole == (dwa znaki równości) oznaczają dokładne dopasowanie całego tekstu np.:
==Jan wyszukuje Jan ale nie Jan Nowak.

Symbol = oznacza dokładne dopasowanie wyrazu np.:
=Jan =Kowal wyszukuje Jan Kowal lub Kowal Jan ale nie Jan ani January Kowalski.

Wyszukiwanie zakresów (liczb i dat):

Można używać symboli matematycznych < > <= >= lub np.:
<40 znajdzie wartości mniejsze od 40.
<2009-10-04 znajdzie daty do 2009-10-03 włącznie.

Symbol zakresu .. lub ... (dwie lub trzy kropki) np.:
40..60,50 znajdzie pola o wartościach od 40 do 60,50 włącznie.
2009-09-10...2009-10-03 znajdzie pola z datami od 10 września do 3 października 2009.
09-10..10-03 znajdzie pola z datami od 10 września do 3 października bieżącego roku.
Pon..Pt znajdzie pola z datami od poniedziałku do piątku (niezależnie od roku i miesiąca).

Symbol podzakresu {..} lub {...} np.:
2009-{07..08}-01 znajdzie daty 2009-07-01 i 2009-08-01.
2009-{10...12}-{01...03} znajdzie 3 pierwsze dni każdego miesiąca ostatniego kwartału 2009.

Kryteria wyszukiwania można podawać jednocześnie w kilku polach np. aby wyszukać faktury wystawione w styczniu i lutym, dla konkretnego kontrahenta, o wartości brutto od 120 do 500 zł.