Faqt i macOS Mojave 10.14

Oto dwie metody, jak zainstalować i zaktualizować program Faqt po instalacji macOS Mohave (10.14)

1. Pobieramy wersję 2.0.6.
2. Po pobraniu klikamy w plik Faqt2.06.dmg.
3. W oknie, które powinno się pojawić, przenosimy folder Faqt 2.0.6 na folder Programy lub Aplikacje.

4. W Finderze otwieramy okno (Command+N) i wchodzimy w Aplikacje (po lewej na pasku bocznym). Można też z menu Findera wybrać polecenie „Idź > Aplikacje” (Shift+Command+A).

5. Odnajdujemy folder Faqt 2.0.6. Najlepiej włączyć widok listy i posortować alfabetycznie klikając w nagłówek kolumny „Nazwa”.
6. Wchodzimy do folderu Faqt 2.0.6 i uruchamiamy (dwa razy szybko kliknąć) program Faqt.
7. Jeżeli pojawi się komunikat „Faqt jest aplikacją…”, klikamy w „Otwórz”.

8. Akceptujemy licencję (nie zmieniła się).
9. W następnym oknie bez wpisywania danych klikamy na dole w środkowy przycisk „Aktualizacja programu”.
10. Następnie klikamy w „Kontynuuj”, „Dalej”.
11. W oknie wskazywania pliku po lewej na pasku bocznym odnajdujemy Aplikacje.
12. W aplikacjach odszukujemy folder poprzedniego Faqta np. 2.0.5.

13. Otwieramy ją i wskazujemy plik FAQT.USR (same wielkie litery) oraz klikamy „Wstaw”.
14. Aktualizacja powinna dalej odbyć się automatycznie. Jeżeli wystąpi błąd, proszę spróbować metody drugiej.

Metoda druga

1. Pobieramy wersję 2.0.6.
2. Po pobraniu klikamy w plik Faqt2.06.dmg.
3. W oknie, które powinno się pojawić, przenosimy folder Faqt 2.0.6 na folder Programy lub Aplikacje.
4. W Finderze otwieramy okno (Command+N) i wchodzimy w Aplikacje (po lewej na pasku bocznym). Można też z menu Findera wybrać polecenie „Idź > Aplikacje” (Shift+Command+A).
5. Odnajdujemy starą wersję Faqta. Powinna być w folderze „Faqt 2.x.x”.

6. Otwieramy i zaznaczamy plik FAQT.USR (same wielkie litery).
7. Z menu Edycja wybieramy Kopiuj „FAQT.USR” lub wciskamy Command+C.
8. Wychodzimy z folderu i otwieramy (wchodzimy) folder z nową wersję Faqt 2.0.6.
9. Z menu Edycja wybieramy „Wklej rzecz” lub wciskamy Command+V.
10. Jeżeli pojawi się komunikat jak na obrazku i jesteśmy pewni, że nie pomyliliśmy folderów i znajdujemy się w nowym Faqt. 2.0.6, klikamy „Zastąp”.

11. Uruchamiamy program, klikając ikonę Faqt.