Faqt 1.00

Poprawiono błędy związane z numeracją faktur i kontrolą chronologii.

Dodano funkcje ułatwiające wyszukiwanie faktur wg podstawowych kryteriów (miesiąc, numeracja, rodzaj dokumentu, płatność, wolne numery itp.).
Dodano funkcję kontroli płatności.
Dodano możliwość wykonywania działań matematycznych w większości pól numerycznych.
„Słownie złotych” działa już do 999 miliardów i wystawiania takich faktur użytkownikom życzę ;-)
Wprowadzono usprawnienia w nawigacji po interfejsie.

Zachęcamy do pobrania programu i zapoznania się z wersją demo.

Licencję (klucz aktywacyjny) można nabyć w cenie 99 zł z VAT.